Disclaimer iNNerControl

De inhoud van dit document is bedoeld voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. We gaan ervan uit dat je dit serieus neemt en dit document enkel gebruikt ten behoeve van jouw persoonlijke ontwikkeling. Alle verstrekte informatie is onder voorbehoud. Ondanks dat al onze producten en diensten met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan deze informatie fouten bevatten. iNNerControl zal nooit aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van foute gegevens. Als lezer of deelnemer kun je een bijdrage leveren door vermoedelijke fouten direct te melden via info@innercontrol.nl.

 

Het copyright © van dit document is vastgelegd door iNNerControl. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document te verspreiden op een manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Door de aanschaf van dit document stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een vergoeding van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim. Als je twijfelt, niet doen! Of stuur een mail om toestemming te vragen via: info@innercontrol.nl. Het is wel toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd om korte fragmenten te citeren of je ervaringen te delen op social media onder vermelding van de ‘bron: iNNerControl’. Plaats hierbij een ‘Tag’ van het betreffende iNNerControl social media account.

 

Alle handelingen en acties die je – bewust of onbewust – uitvoert naar aanleiding van dit document of onze andere programma’s, producten, evenementen, diensten en website vallen te allen tijde onder jouw eigen verantwoordelijkheid. 

 

iNNerControl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten. Je bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes met betrekking tot mentale en fysieke gezondheid. Bij gebruik van en deelname aan producten is het belangrijk om zelf een juiste inschatting te maken van eventuele gezondheidsrisico’s die jij loopt.


Onze programma’s, producten, evenementen, diensten en website zijn bedoeld om je te helpen je te retransformeren naar de beste versie van je ware zelf. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door iNNerControl aangeboden producten en diensten is volledig aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën. Onze intentie is om jou zo goed mogelijk te ondersteunen, faciliteren en motiveren. De uitvoering is aan jou. 

 

iNNerControl promoot en levert géén programma’s, diensten of cursussen die zeggen dat je in korte tijd rijk, financieel onafhankelijk, of verlicht zult zijn, zonder hiervoor hard te werken en je denkwijze en gedrag aan te passen naar jouw doelstelling en competenties. Wel geloven wij dat je werkelijk kunt bereiken wat jij voor ogen hebt, als je volledige toewijding, doorzettingsvermogen, geduld en flexibiliteit toont en daarnaast de gedeelde kennis van iNNerControl werkelijk toepast. Onthoudt goed: het weten zonder toe te passen is nog minder dan het niet weten. 

 

Alle programma’s, producten, evenementen en diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Wij bieden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder jouw eigen volledige verantwoordelijkheid. Wil je drastische maatregelen nemen die op wat voor manier dan ook grote gevolgen hebben voor jouw leven, neem dan vooraf contact op met een professional op dat gebied. iNNerControl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook. Dit geldt onder alle omstandigheden. Dit betekent dus dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven!

 

Fijn dat je dit even hebt gelezen. Het is allemaal juridisch gedoe, maar we willen het toch even duidelijk met je gecommuniceerd hebben.


Wij hopen op je begrip!