Privacyverklaring iNNerControl

Laatst bijgewerkt: 2 juni 2022


Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij jouw persoonsgegevens. Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. iNNerControl respecteert jouw privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat iNNerControl doet met de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt. Deze verklaring is van toepassing op alle werkzaamheden van iNNerControl. Eventuele verbonden partners beschikken ieder over een eigen wettelijke privacyverklaring. iNNerControl is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de privacyverklaring van derden.


Deze privacyverklaring is onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van iNNerControl en maakt vast onderdeel uit van alle offertes die wordt uitgebracht en van alle overeenkomsten die tot stand komen.


Neemt u deze privacyverklaring s.v.p. goed door, alvorens je een overeenkomst met ons aangaat!


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens van jou verwerken, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website. Alle gegevens worden opgeslagen op een gehuurde, beveiligde server met een SSL- en https-certificaat van Antagonist, onze hostingpartner.


Contactformulier (website)

Via het contactformulier kun je diverse vragen stellen. Om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven gebruiken wij je naam, e-mailadres, eventueel je telefoonnummer en NAW-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat duidelijk is dat je tevreden bent met onze reactie.


Andere partijen

Er kan – met jouw medeweten en toestemming – sprake zijn van samenwerking met of doorverwijzing naar andere specialisten c.q. begeleiders. In dit geval kan het in jouw belang zijn dat je persoonsgegevens worden gedeeld met deze partijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om je gezondheid centraal te stellen en je doelen te verwezenlijken. Alleen informatie die noodzakelijk is voor een goede dienstverlening zal worden gedeeld. Dit zal altijd en alleen gebeuren met expliciete toestemming van jou.


Nieuwsbrief

Indien je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief willen we jou graag via e-mail op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen en onderwerpen van jouw belangstelling. Natuurlijk hopen wij dat je de nieuwsbrief wil blijven ontvangen. Mocht je deze niet meer willen ontvangen, dan vind je onderaan de mail altijd een afmeldlink. Je kunt er ook voor kiezen om het betreffende mailadres blokkeren. De door jou ingevulde gegevens worden alleen gebruikt om je van deze nieuwsbrief te voorzien. Je gegevens worden niet gedeeld met andere partijen of voor andere doeleinden gebruikt.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke tekstbestanden die geplaatst worden op jouw computer. Het doel hiervan is om de inhoud van de website beter af te stemmen op jouw behoeften en het gebruiksgemak te vergroten, doordat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen en kunnen door jezelf worden verwijderd. Dit doe je door de browsergeschiedenis te verwijderen. Sommige delen van de website, zoals de nieuwsbrief en testen zullen dan mogelijk niet meer goed werken. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.


Tevens slaan we je ingevulde e-mailadres en de uitslag van de gegevens van een online test op wanneer je die op onze website maakt. Deze gegevens hebben we nodig om jou de uitslag van je test te kunnen mailen. We gebruiken de gegevens niet voor andere zaken en deze gegevens worden dus ook niet met andere partijen gedeeld.


Google Analytics

De iNNerControl-website maakt gebruik van Google Analytics. Deze tool levert ons belangrijke statistieken over bezoekersaantallen, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee wij de website voortdurend kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn volledig anoniem en niet te herleiden tot een bepaald persoon of gebruiker. Klik hier voor meer informatie om meer te weten over hoe Google omgaat met jouw gegevens.


Opt-out

Wil je het script van Google Analytics liever blokkeren? Dan kun je hier een ‘opt-out’ plug-in voor Google Analytics downloaden. Door deze plug-in te installeren telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Beveiliging

Cliëntendossiers worden volgens de regels van de Nederlandse wet bewaard. iNNerControl beschikt over een register van verwerkingsactiviteiten. Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn. Zowel fysieke als digitale informatie wordt versleuteld bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht (zeven jaar). Digitale cliëntdossiers worden beveiligd opgeslagen in de Microsoft Cloud. Lokale back-ups zijn beveiligd middels een wachtwoord op een laptop met Ziggo Safe Online internetbeveiliging en ‘Windows Hello’ Biometrische gezichtsherkenning.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Op het moment dat de website of organisatie inhoudelijk wijzigt met gevolgen voor de privacyvereisten, dan zal deze verklaring hierop worden aangepast. Let daarom altijd op de laatst vermelde wijzigingsdatum bovenaan dit document.

 

Herzien van persoonsgegevens 

Je hebt altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, aan te laten passen of door ons te laten verwijderen. Wanneer je jouw persoonsgegevens wilt herzien of uit onze bestanden wilt laten halen, kun je hiervoor contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan dit document. Cliënten krijgen tijdens het intakegesprek de informatie betreffende de bewaarde persoonsgegevens fysiek overhandigd.


Recht op persoonsgegevens 

Ten opzichte van persoonsgegevens of informatie van persoonlijke aard heb je de volgende rechten:

  • Inzage en uitleg over welke gegevens precies zijn opgeslagen en wat hiermee gebeurt.
  • Het laten corrigeren van gegevens.
  • Het laten verwijderen van verouderde of niet (meer) relevante gegevens.
  • Intrekken van toestemming voor gegevensgebruik.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van gegevens.

Let erop dat je altijd duidelijk kenbaar maakt wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Gebruik beeldmateriaal

Bij al onze workshops, evenementen en trainingen, zowel live op locatie als online, kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt door ons bewaard op een beveiligde server van Microsoft. Middels het aangaan van een overeenkomst met iNNerControl geef je expliciete toestemming tot het maken en publiceren van foto’s en video’s waarop jij herkenbaar in beeld kan zijn. Tevens doe je hiermee afstand van de mogelijkheid tot het doen van een beroep op artikel 21 Auteurswet. Het beeldmateriaal waarop jij al dan niet herkenbaar te zien bent, kan door iNNerControl worden gebruikt voor promotiedoeleinden op haar website, drukwerk of social media kanalen. Indien je niet wil dat jouw beeldmateriaal gebruik wordt voor de eerder genoemde doeleinden kun je dit schriftelijk kenbaar maken via het onderstaande mailadres. Wij zullen dan alleen beeldmateriaal gebruiken waarop jij onherkenbaar in beeld bent.

 

Klacht indienen

iNNerControl streeft naar volledige tevredenheid. Als je toch vindt dat niet juiste is omgegaan met je persoonsgegevens, dan horen we dat graag. We kijken dan samen naar een oplossing. Mocht dat niet meer mogelijk zijn, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.